ביהמ"ש השלום ותביעות קטנות


 

הניזוק רשאי לתקן את רכבו גם בניגוד לדעתו של המזיק

שמאי חברת הביטוח קיפח את המבוטחת

הוצאות לדוגמא – אין הפחתת רשלנות תורמת

חברת הביטוח שילמה פי 5 משכר השמאי שהפחיתה


ביהמ"ש ביטל קביעת שמאי מומחה מטעמו עקב חריגת השמאי מסמכותו

חברת הביטוח שקיצצה משכר השמאי, שילמה וננזפה

ביהמ"ש ביטל חריג לא סביר בפוליסה

ביהמ"ש ביקר שמאי שקבע אומדן לפי מחירון בלבד והתעלם מהמחיר ששולם בפועל


ביהמ"ש חייב את המבטחת בתשלום מלוא שכר טירחת השמאי

הוכחת נזק ללא חשב' עפ'י חוו'ד שמאי

ביהמ"ש לא קיבל את ירידת הערך שקבע השמאי

ביהמ"ש קבע כי חברת הביטוח והשמאי מטעמה פעלו שלא כיאות


חברת הביטוח חויבה לשלם לפי שמאי שאינו מופיע ברשימתה

חברת ההשכרה חויבה לשלם בגין רשלנות נהג רכבה

סוחר רכב שקנה מחברת הביטוח רכב משועבד הפסיד את כספו - 15.02.2009

סוכן הביטוח חייב בשכר שמאי שהזמין ללקוחותיו


שמאי ששגה חוייב לפצות את בעל הרכב

ביהמ"ש ביטל חריג לא סביר בפוליסה

אסור לחברת הביטוח להכתיב לשמאי מחיר שעת עבודת המוסך

אין חובה לרכוש חלפים במקור הזול ביותר


חברת הביטוח חויבה בתשלום מלוא שכר טירחת השמאי

חברת הביטוח תשלם פי 25 משכר השמאי שקיצצה