חוקים, תקנות והוראות נוהל


 

אסור לשמאי להפנות לרכוש חלפים ממקור מסויים

מומחים בסדר הדין האזרחי

השפעה אסורה על שיקול דעתו של שמאי רכב

קבלת מידע מרשות הרישוי


נוהל בדיקת קניה ומכירה

תיקון 42 לחוק מע"מ -
הודעת איגוד השמאים

תיקון 42 לחוק מע"מ -
פרסום משרד הכלכלה

חוק הביטוח על שירותים פיננסים (ביטוח)


חוק הגבלת שימוש ורישום פעילות בחלקי רכב משומשים

פקודת הראיות - חוות דעת של עד מומחה

תקנות תעבורה 1961

דרגות רשיון נהיגה


פוליסת ביטוח רכב תקנית

הבהרות לפוליסת רכב תקנית

כללי התנהגות ואתיקה

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב


חברת השכרה כמבטחת

תקנות להפעלת חוק הגבלת שימוש ורישום פעילות בחלקי רכב משומשים