חוקים, תקנות והוראות נוהל


 

קבלת מידע מרשות הרישוי

נוהל בדיקת קניה ומכירה

תיקון 42 לחוק מע"מ -
הודעת איגוד השמאים

תיקון 42 לחוק מע"מ -
פרסום משרד הכלכלה


חוק הביטוח על שירותים פיננסים (ביטוח)

חוק הגבלת שימוש ורישום פעילות בחלקי רכב משומשים

פקודת הראיות - חוות דעת של עד מומחה

תקנות תעבורה 1961


דרגות רשיון נהיגה

פוליסת ביטוח רכב תקנית

הבהרות לפוליסת רכב תקנית

כללי התנהגות ואתיקה


חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב

תקנות להפעלת חוק הגבלת שימוש ורישום פעילות בחלקי רכב משומשים

חברת השכרה כמבטחת