ביהמ"ש השלום ותביעות קטנות


 

שיקול דעת השמאי קובע

הניזוק רשאי לתקן את רכבו גם בניגוד לדעתו של המזיק

שמאי חברת הביטוח קיפח את המבוטחת

חברת הביטוח שילמה פי 5 משכר השמאי שהפחיתה


הוצאות לדוגמא – אין הפחתת רשלנות תורמת

ביהמ"ש ביטל קביעת שמאי מומחה מטעמו עקב חריגת השמאי מסמכותו

חברת הביטוח שקיצצה משכר השמאי, שילמה וננזפה

ביהמ"ש ביטל חריג לא סביר בפוליסה


ביהמ"ש ביקר שמאי שקבע אומדן לפי מחירון בלבד והתעלם מהמחיר ששולם בפועל

ביהמ"ש חייב את המבטחת בתשלום מלוא שכר טירחת השמאי

הוכחת נזק ללא חשב' עפ'י חוו'ד שמאי

ביהמ"ש לא קיבל את ירידת הערך שקבע השמאי


ביהמ"ש קבע כי חברת הביטוח והשמאי מטעמה פעלו שלא כיאות

חברת הביטוח חויבה לשלם לפי שמאי שאינו מופיע ברשימתה

חברת ההשכרה חויבה לשלם בגין רשלנות נהג רכבה

סוחר רכב שקנה מחברת הביטוח רכב משועבד הפסיד את כספו - 15.02.2009


סוכן הביטוח חייב בשכר שמאי שהזמין ללקוחותיו

שמאי ששגה חוייב לפצות את בעל הרכב

ביהמ"ש ביטל חריג לא סביר בפוליסה

אסור לחברת הביטוח להכתיב לשמאי מחיר שעת עבודת המוסך


אין חובה לרכוש חלפים במקור הזול ביותר

חברת הביטוח חויבה בתשלום מלוא שכר טירחת השמאי

חברת הביטוח תשלם פי 25 משכר השמאי שקיצצה