ביהמ"ש השלום ותביעות קטנות


 

הוצאות לדוגמא – אין הפחתת רשלנות תורמת

חברת הביטוח שילמה פי 5 משכר השמאי שהפחיתה

חברת הביטוח שקיצצה משכר השמאי, שילמה וננזפה

חברת הביטוח תשלם פי 25 משכר השמאי שקיצצה


ביהמ"ש ביטל קביעת שמאי מומחה מטעמו עקב חריגת השמאי מסמכותו

ביהמ"ש ביטל חריג לא סביר בפוליסה

ביהמ"ש ביקר שמאי שקבע אומדן לפי מחירון בלבד והתעלם מהמחיר ששולם בפועל

הוכחת נזק ללא חשב' עפ'י חוו'ד שמאי


ביהמ"ש חייב את המבטחת בתשלום מלוא שכר טירחת השמאי

ביהמ"ש לא קיבל את ירידת הערך שקבע השמאי

ביהמ"ש קבע כי חברת הביטוח והשמאי מטעמה פעלו שלא כיאות

חברת הביטוח חויבה בתשלום מלוא שכר טירחת השמאי


חברת הביטוח חויבה לשלם לפי שמאי שאינו מופיע ברשימתה

חברת ההשכרה חויבה לשלם בגין רשלנות נהג רכבה

סוחר רכב שקנה מחברת הביטוח רכב משועבד הפסיד את כספו - 15.02.2009

סוכן הביטוח חייב בשכר שמאי שהזמין ללקוחותיו


שמאי ששגה חוייב לפצות את בעל הרכב

ביהמ"ש ביטל חריג לא סביר בפוליסה

אסור לחברת הביטוח להכתיב לשמאי מחיר שעת עבודת המוסך

אין חובה לרכוש חלפים במקור הזול ביותר