ביהמ"ש המחוזי והעליון


 

ביהמ"ש המחוזי - ביהמ''ש המחוזי קבע שיש לפעול בהתאם להנחיות הרגולטיביות

ביהמ"ש העליון - חברת השכרה חייבת לנהוג כמעין חברת ביטוח

מבטחת לא יכולה לחייב את המבוטח לתקן את רכבו

התובע חייב להציג חשבוניות התיקון


ביהמ'ש העליון - אין למעוול זכות לדרוש לקזז מסכום הפיצוי

הוראות הפיקוח על הביטוח מחייבות

ביהמ'ש העליון - ירידת הערך היא חלק מהנזק

ביהמ'ש העליון - סכום הביטוח שבפוליסה מחייב


בימ"ש מחוזי בערעור - נזק מוכח באמצעות חוות דעת של מומחה

בי"ד צבאי - זוכה תלמיד שדרס למוות בזמן שיעור נהיגה

מחוזי ת"א - יפו - יש לחשב נזק גולמי ע"פ מחירי השוק החופשי

מחוזי חיפה - יש לפצות מע"מ גם אם לא שולם בפועל


מחוזי מרכז - אין חסינות למומחה שהתרשל

ביהמ"ש העליון - בג"ץ השמאים

ביהמ"ש העליון - בג"ץ מצלמות

חברת ביטוח איננה רשאית לדרוש בדיקה נגדית לרכב אחר המועד הנקוב


מחוזי חיפה - אסור היה להפחית משכר השמאי

ביהמ"ש העליון - מעמד השמאי בעיני ביהמ"ש

הקטנת הנזק - נטל ולא חובה

מחוזי חיפה - חברת הביטוח חייבת לשלם את מלוא שכר השמאי


ביהמ"ש העליון - יש לפצות מע"מ גם אם לא תוקן בפועל

שמאי מכריע אינו מוגבל בגבולות שתחמו הצדדים