השירותים שלנו


 

שמאות רכב

• בדיקות נזק
• ירידות ערך
• אמדני שווי
• סקרי ערך לרכבים פרטיים, מסחריים, רכב כבד ואוטובוסים.

תחקירי תאונות

חקירת התאונות נעשית מכמה היבטי תחקיר:
• ההיבט החוקי לקביעת אחריות פלילית.
• היבט רצף הכשלים ולמידתם לקביעת נהלי עבודה למניעת תאונות עתידיות.

רכבות

• קרונות נוסעים וקורונות משא לסוגיהם
• קטרים
• קרונות וקורנועי עבודה
• מסילות
• אמצעי שליטה


מחשבים וציוד נילווה

• עלויות תיקון והשבה לשימוש
• הערכות נזק

ציוד תעשייתי

• סקר שווי
• הערכת זמן
• עלות השבתה והפסד עבודה כתוצאה מנזקים

ציוד הנדסי

• בדיקת נזקים
• סקרי ערך
• ירידות ערך
• ירידות הספק וכושר ביצוע העבודה (אמדן פחת)


גנרטורים

• הערכות שווי
• הערכות נזק, קלקולים וליקויים
• קביעת קריטריונים לגריטה (השבתת ציוד ופסילתו לשימוש)

קורסים והדרכות

• שרותי הדרכה בקורסים מקצועיים בנושאים טכניים ושמאותיים.
• ניתן בעיקר במכללות מקצועיות ומול קבוצות עובדים.

פיקוח והשגחה

פיקוח והשגחה על העמסת ופריקת מטענים, ימיים, תעופתיים ויבשתיים –
כולל תיעוד, תיאום ובירור עם גורמים מקבילים בחו"ל להשוואת מצב המטען ונזקים אפשריים.