בספרות


 

בית המשפט העליון קיבל את טענת איגוד השמאים שתצלומים אינם חזות הכל ושלא את הכל ניתן לתיעוד בצילום.
קרא את חוות הדעת של המומחה לצילום אשר גיבתה את טענות איגוד השמאים שהיה בדיון "ידיד בית המשפט".