בטלויזיה


 

דה מרקר: על חברות ביטוח שמנסות לכפות על שמאים
מצלמות במקום שמאים - איך מבלפים בתיקוני ביטוח וליסינג

Vehcicle Barrier
כיצד השתפרה הבטיחות בתוך 50 שנה

מי מנסה למנוע מהאזרח שומת רכב נקייה מאינטרסים?